Wuhan Jianheng Metal Technology Co.,Ltd.

Address: B2001, Guanggu Times Square, East Lake High Tech Development Zone, Wuhan, Hubei, China.

Contact person:

Zhang Jianman (Managing Director)
+86 135 4523 9290
zhangjianman66@163.com

Liang Qingmin (Marketing Director)
+86 18771036713
lqmhust@gmail.com

Liu Liangcai (Sales Manager)                                            +86 15871372185                                                          llc@jianhengid.com